Tầm nhìn, sứ mệnh

TẦM NHÌN

Hướng đến xây dựng một công ty chuyên nghiệp với năng lực tài chính vững mạnh, lấy hoạt động đầu tư phát triển là động lực thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sự tín nhiệm của khách hàng và đối tác là nhân tố quan trọng, góp phần mang lại sự thành công và nâng tầm uy tín, thương hiệu của
Đại Quang Minh.

SỨ MỆNH
Tiếp tục xây dựng và phát triển Đại Quang Minh trở thành tổ hợp mạnh, quy mô lớn, đa ngành nghề, đa sở hữu, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Xây dựng công ty thành tập đoàn vững mạnh, có năng lực cạnh tranh cao, có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực xây dựng và hướng tới trở thành một trong những doanh nghiệp top đầu có doanh thu cao, uy tín, chất lượng nhất.

Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý một cách bài bản, chuyên nghiệp, tiếp thu công nghệ hiên đại nâng cao năng lực quản lý hiện đại, mang đẳng cấp riêng